Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đồng Dao

 1. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  Mơn tỷ... Tối hảo
  24 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 2. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Muội tối hảo nhá.
  24 Tháng ba 2018
  Nguyên vĩ thu thu thích bài này.
 3. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  Vâng...
  Tỷ đang làm gì đóa!!!
  24 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 4. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Tỷ đang xem tivi. À, muội có biết MOE là gì không?
  24 Tháng ba 2018
  Nguyên vĩ thu thu thích bài này.
 5. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  Muội chịu ák, là gì vậy tỷ!!
  24 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 6. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Tỷ không biết. ==
  24 Tháng ba 2018
  Nguyên vĩ thu thu thích bài này.
 7. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  Ai hỏi tỷ hả !
  24 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 8. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Không hỏi, ngừi đó nói tỷ MOE
  24 Tháng ba 2018
  Nguyên vĩ thu thu thích bài này.
 9. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  Là gì ta!
  24 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 10. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Tỷ cũng ứ biết.
  24 Tháng ba 2018
  Nguyên vĩ thu thu thích bài này.
 11. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  Muội đi dạo nhà mấy ca ca tỷ tỷ khác hỏi thử...hì
  24 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 12. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Mơn muội. Bạn ấy có nói rằng MOE gần giống chimte ý.
  24 Tháng ba 2018
  Nguyên vĩ thu thu thích bài này.