Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đồng Dao

 1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  =_= ra còn nhớ ma TvT
  24 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 2. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Con còn trẻ mà. Trí nhớ vững vàng.
  24 Tháng ba 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  ư ư, tưởng ai nấy quên ma rồi chứ
  24 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 4. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Chẳng lẽ ma mún con quên ma ư?
  24 Tháng ba 2018
 5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  * không* Còn quên ma thì ma sẽ qua quấn con đến khi con nhớ thì thôi
  24 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 6. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Vậy nên con mà quên thì phiền phức lắm.
  24 Tháng ba 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 7. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Con có nói vại đâu. OwO
  24 Tháng ba 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 8. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  đọc lộn :")
  24 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 9. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  xóa rồi, ahihi
  24 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 10. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Mama xấu, đổ oan cho con. *Ăn vạ*
  24 Tháng ba 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 11. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  đổ oan gì? * Ngây thơ* bằng chứng đâu?
  24 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 12. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Ma xóa rùi.
  24 Tháng ba 2018
 13. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  25 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 14. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Gian qué đi!
  25 Tháng ba 2018