Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dã Tử

 1. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  vâng ta đây... tối hảo nhá...
  20 Tháng ba 2018
  Dã Tử and Genny like this.
 2. Dã Tử
  Dã Tử
  ... Ta tới mần quen
  21 Tháng ba 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 3. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  vâng ta cũng muốn mần quen với ngài...
  21 Tháng ba 2018
  Dã Tử thích bài này.
 4. Dã Tử
  Dã Tử
  Nàng giới thiệu đuê :))
  23 Tháng ba 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 5. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  Cứ gọi ta là Tiểu Vũ hay heo cũng được... vậy mời giới thiệu
  23 Tháng ba 2018
  Dã Tử thích bài này.
 6. Dã Tử
  Dã Tử
  Cá, 8 cái xuân xanh :)
  24 Tháng ba 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 7. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  Cho ta xác định lại ngài bao nhiêu tuổi...
  24 Tháng ba 2018
  Dã Tử thích bài này.
 8. Dã Tử
  Dã Tử
  Tám tuổi :'>
  25 Tháng ba 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 9. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  Hả... thật không vậy ạ? Vậy có thể coi ngài là thiên tài văn học rồi...
  25 Tháng ba 2018
  Dã Tử and Kun Kute like this.
 10. Dã Tử
  Dã Tử
  Gọi thế ta ngại :))
  31 Tháng ba 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 11. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  Ngại gì chứ nhã... ngài có viết truyện không cho ta xin link đọc được không
  1 Tháng tư 2018
  Dã Tử thích bài này.
 12. Dã Tử
  Dã Tử
  Không nàng ạ :')
  20 Tháng tư 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 13. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  Tiếc thật... ngài chuẩn bị thi chưa vậy? Chiều hảo nhá...
  20 Tháng tư 2018
  Dã Tử thích bài này.