Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Miêu Thái Tường Vy

 1. Akyra-san
  Akyra-san
  Chào Đại Thái Thái
  20 Tháng ba 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 2. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Nàng hăm nhớ ta a~
  21 Tháng ba 2018
  Akyra-san thích bài này.
 3. Akyra-san
  Akyra-san
  Nhớ chứ, nhớ cái tên Đại Thái Thái
  21 Tháng ba 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 4. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  *cạn lời* nàng nhớ sai vấn chỗ rồi
  21 Tháng ba 2018
  Akyra-san thích bài này.
 5. Akyra-san
  Akyra-san
  Chứ nhớ j :3
  21 Tháng ba 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 6. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Nhớ người ~
  21 Tháng ba 2018
  Akyra-san thích bài này.
 7. Akyra-san
  Akyra-san
  Chắc ko có, chỉ nhớ bụi chuối
  21 Tháng ba 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 8. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Bụi chuối nhà ta bị nàng quất hết lá rồi còn đâu
  21 Tháng ba 2018
  Akyra-san thích bài này.
 9. Akyra-san
  Akyra-san
  Vẫn còn hơn 40 cây mà, ta sẽ đốt từ từ
  21 Tháng ba 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 10. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Còn gốc thôi
  21 Tháng ba 2018
  Akyra-san thích bài này.
 11. Akyra-san
  Akyra-san
  Góc chính là Đại Thái Thái á. Ta mà đào góc là ko bk Đại Thái Thái sẽ đi đâu
  21 Tháng ba 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 12. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Nhà ta còn bụi gai, bụi tre, bụi cỏ, còn nhiều bụi lắm a~
  21 Tháng ba 2018
  Akyra-san thích bài này.
 13. Akyra-san
  Akyra-san
  Vậy có bụi đời ko
  21 Tháng ba 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 14. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Để lúc ta là vua sẽ chế =3
  21 Tháng ba 2018
  Akyra-san thích bài này.
 15. Akyra-san
  Akyra-san
  Vậy Đại Thái Thái phải vượt tg về mấy nghìn năm TCN rồi
  21 Tháng ba 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 16. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Ta vẫn thường nằm mơ ta là vua!)
  21 Tháng ba 2018
  Akyra-san thích bài này.
 17. Akyra-san
  Akyra-san
  Sẽ ko. Ko có một triều đại nào có ông vua biến thái như ca đâu →_→
  22 Tháng ba 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 18. Akyra-san
  Akyra-san
  Ngay cả mơ thì cx ko có, Đại Thái Thái nên dẹp mộng đi là vừa
  22 Tháng ba 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 19. Akyra-san
  Akyra-san
  Tốt nhất là ca nên mơ mình là thái giám hay cung nữ gì gì đó. Hoặc thú vị hơn là bà chằn lửa bị đày vào lãnh cung
  22 Tháng ba 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 20. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Cơ mà t là "nam" không vô lãnh cung được đâu =3
  22 Tháng ba 2018
  Akyra-san thích bài này.
 21. Akyra-san
  Akyra-san
  Gặp ông vua biến thái giống như ca vậy
  23 Tháng ba 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 22. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Vậy ta làm vua hớ hớ
  23 Tháng ba 2018
  Akyra-san thích bài này.
 23. Akyra-san
  Akyra-san
  Đã nói là sẽ ko có triều đại nào chấp nhận ca đâu
  23 Tháng ba 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.