Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chu Tử Y

 1. Thương nana
  Thương nana
  . K bk tui có dậy nổi k nx bữa bà sang nhà tui chắc bk r ha
  17 Tháng ba 2018
  Genny and Chu Tử Y like this.
 2. Thương nana
  Thương nana
  . Gần chỗ nhà con Vy ak
  17 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 3. Thương nana
  Thương nana
  . Thôi nha tui đi xem đấu trường danh vọng đã, tí nói tiếp
  17 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 4. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Chơi nhau à? =_= Mai là ngày quan trong đó, biết không hä? V.V
  17 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 5. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Không. Mî Dung.
  17 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 6. Thương nana
  Thương nana
  . Thì đi thử xem 6h có ai mở k, sớm vậy k có ai đâu
  17 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 7. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Múa xong khỏe ghê luôn >.<
  18 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 8. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Bà ưi!
  18 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 9. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Vào bang cüa bon tui k? *=*
  18 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 10. Thương nana
  Thương nana
  . Hửm hội j
  18 Tháng ba 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 11. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Hội những người mê anime >><
  20 Tháng ba 2018
 12. Chu Tử Y
  20 Tháng ba 2018
 13. Thương nana
  Thương nana
  . Hội mở chưa
  26 Tháng ba 2018
 14. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Rồi. Vào đi bà >.<
  26 Tháng ba 2018