Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. yenle99
  yenle99
  hí hí
  15 Tháng ba 2018
 2. Genny
  Genny
  Ở đâu thế đẹp à
  15 Tháng ba 2018
 3. yenle99
  yenle99
  tỷ kiếm trên mạng á
  ghi là Thẩm Dục Luận-Thẩm Khải Ni là nó ra
  15 Tháng ba 2018
 4. Genny
  Genny
  À hehe tỷ đang định hè cho ra bộ đam mỹ mà ko biết viết sao
  15 Tháng ba 2018
 5. yenle99
  yenle99
  ủa tỷ cũng thik đam à?
  15 Tháng ba 2018
 6. Genny
  Genny
  À ko thử sức thôi muội
  15 Tháng ba 2018
 7. yenle99
  yenle99
  à
  15 Tháng ba 2018
 8. Genny
  Genny
  Hic chưa làm ko biết ra gì nữa
  15 Tháng ba 2018
 9. yenle99
  yenle99
  vậy tỷ viết đi để muội đọc thử cho.
  15 Tháng ba 2018
 10. Genny
  Genny
  Hii để tỷ viết mà hi vọng nó ra truyện
  15 Tháng ba 2018
 11. yenle99
  yenle99
  ^^
  15 Tháng ba 2018