Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kun Kute

 1. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  haizz... Tỷ cũng nhớ em nữa... Bao giơf ta mới gặp được nhau?
  11 Tháng ba 2018
  Kun Kute thích bài này.
 2. Kun Kute
  Kun Kute
  1 năm... 2 năm... 3 năm... hay 10 năm?
  huhu em ko chịu đâu!!!
  11 Tháng ba 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 3. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  tỷ rất muốn gặp em... Dù là một lần... Huhu sao định mệnh không cho ta gặp nhau
  11 Tháng ba 2018
  Kun Kute thích bài này.
 4. Kun Kute
  Kun Kute
  Mẹ cha cái ông định mệnh! *vác dao đi tìm*
  11 Tháng ba 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 5. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  tỷ lên nồng súng rồi, bom nguyên tử cũng chuẩn bị xong... đi tìm ông định mệnh nào!
  11 Tháng ba 2018
  Kun Kute thích bài này.
 6. Kun Kute
  Kun Kute
  Đi thôi, tôi sẽ bắt ông trả giá! *máu dồn lên não*
  11 Tháng ba 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 7. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  em biết số nhà ổng không
  11 Tháng ba 2018
  Kun Kute thích bài này.
 8. Kun Kute
  Kun Kute
  Ông ý ở số nhà xxx đường yyy tỉnh zzz
  11 Tháng ba 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 9. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  số nhà khó kiếm nhã... ổng ở gần sông không? tỷ ở gần sông có gì tỷ bơi qua kiếm ổng
  11 Tháng ba 2018
  Kun Kute thích bài này.
 10. Kun Kute
  Kun Kute
  Ầy qua sông qua suối qua núi vượt rừng là tới nhà ổng ý liền à!
  11 Tháng ba 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 11. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  vậy gọi phi điểu chở đi cho nhanh nhã... em gần ổng không
  11 Tháng ba 2018
  Kun Kute thích bài này.
 12. Kun Kute
  Kun Kute
  Em gần núi gần sông, nhưng em không thể kiếm ổng huhu!
  11 Tháng ba 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 13. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  haizz... báo cảnh sát đi không mấy dán giấy tìm người
  11 Tháng ba 2018
  Kun Kute thích bài này.
 14. Kun Kute
  Kun Kute
  Lạy mấy chú chú tìm hộ con cái ổng định mệnh! Con sẽ giết ổng ý!
  11 Tháng ba 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 15. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  ui giời... nói chú ấy giết hộ luôn đi
  11 Tháng ba 2018
  Genny and Kun Kute like this.
 16. Kun Kute
  Kun Kute
  suỵt chứ làm vậy là phạm pháp đấy!
  11 Tháng ba 2018
  Genny and Dương Tâm Vi Vũ like this.
 17. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  hihi... đùa thui... có giết ổng thì con của ổng lên thay... cũng vậy à
  12 Tháng ba 2018
  Genny and Kun Kute like this.