Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sát Thần

 1. Genny
  Genny
  Ca ca sao bị khóa
  9 Tháng ba 2018
  yenle99, Sát Thần and Dã Uyên like this.
 2. Genny
  Genny
  9 Tháng ba 2018
  yenle99, Sát Thần and Dã Uyên like this.
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Oi, bị sao thế?
  9 Tháng ba 2018
  yenle99, Sát Thần and Genny like this.
 4. Sát Thần
  Sát Thần
  Ai biết đâu, tự dưng vào là lỗi rồi tạm khóa luôn, chắc chơi game không được quá.
  9 Tháng ba 2018
  Genny and Dã Uyên like this.
 5. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Chậc, ca bị trời phạt à.
  9 Tháng ba 2018
  Sát Thần and Genny like this.
 6. Sát Thần
  Sát Thần
  Hắc hắc... chắc vậy.
  1 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 7. Genny
  Genny
  Lú đầu lên rồi ạ
  1 Tháng tư 2018
  Sát Thần thích bài này.
 8. Sát Thần
  Sát Thần
  Sắp lặn lại rồi.
  1 Tháng tư 2018
  Genny thích bài này.
 9. Genny
  Genny
  Lặn hoài
  1 Tháng tư 2018
  Sát Thần thích bài này.