Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lin Hari

 1. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Done. Ụ v Ụ
  8 Tháng ba 2018
  Cá mắc cạn thích bài này.
 2. Lin Hari
  Lin Hari
  Ngoan :)))) Cưng có onl fb không?
  9 Tháng ba 2018
  Cá mắc cạn thích bài này.
 3. Lin Hari
  Lin Hari
  Cưng :< Cỏ không onl.
  9 Tháng ba 2018
  Cá mắc cạn thích bài này.
 4. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Thế mần sao? Tao gần xong rồi, kiếm vài cái ảnh mở màn là ok. :'3
  Muốn dịch xuống không? Mà cặp kia như thế nào? :v
  9 Tháng ba 2018
  Cá mắc cạn and Lin Hari like this.
 5. Lin Hari
  Lin Hari
  :v Lẹ đi cưng, tao nôn.
  :v Chả biết.
  9 Tháng ba 2018
  Cá mắc cạn thích bài này.
 6. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Không có họ nữa sao tổ chức được? -_.-
  9 Tháng ba 2018
  Cá mắc cạn thích bài này.
 7. Lin Hari
  Lin Hari
  :v Họ?
  9 Tháng ba 2018
  Cá mắc cạn thích bài này.
 8. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Chời địu -_- con Tà chết ở bãi nào rồi :v.
  9 Tháng ba 2018
  Cá mắc cạn thích bài này.
 9. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Chết, tao phải đi rửa bát rồi. :'( Chốt là hoãn hay vẫn tổ chức đây?
  9 Tháng ba 2018
 10. Lin Hari
  Lin Hari
  Tổ chức :<
  9 Tháng ba 2018
 11. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Tổ chức đi :> tuôi chờ dài cổ luôn rồi nài T.T
  9 Tháng ba 2018
  Cá mắc cạn and Lin Hari like this.