Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đồng Dao

 1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  con 8/3 vui vẻ, không chỉ 8/3 mà ngày nào cũng sẽ vui vẻ <3
  8 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 2. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Thanks mama *chụt chụt*
  8 Tháng ba 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  9 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 4. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Con cảm thấy có lỗi
  9 Tháng ba 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  9 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 6. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Sinh nhật mama là 2/2 mà con ứ để í OwO
  9 Tháng ba 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 7. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  9 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 8. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Ọ Ọ
  9 Tháng ba 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 9. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  không sao đâu ^^
  9 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 10. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Nên con chẳng dám đòi ma quà sinh nhật
  9 Tháng ba 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 11. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  sinh nhật con tháng 5 lận mà =_=
  9 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 12. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Ma cứ đợi fb xem, sắp tới sẽ có tb. @@
  9 Tháng ba 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.