Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Phù Dung
  Phù Dung
  Mk tính đủ 1000 từ r mà. Trừ chương 1
  7 Tháng ba 2018
  Nhược Nhu Nhi and Genny like this.
 2. Genny
  Genny
  Mình thấy nó hơi ít thì phải mà bạn pos đi
  7 Tháng ba 2018
  Phù Dung thích bài này.
 3. Phù Dung
  Phù Dung
  Pa mk bảo phải sửa cỡ chữ nữa ms đc
  7 Tháng ba 2018
  Nhược Nhu Nhi and Genny like this.
 4. Genny
  Genny
  Cỡ 5 nhá
  7 Tháng ba 2018
  Phù Dung thích bài này.
 5. Phù Dung
  Phù Dung
  Uk mk đng sửa
  7 Tháng ba 2018
  Nhược Nhu Nhi and Genny like this.
 6. Genny
  Genny
  Bôi đen toàn bộ rồi bấm cỡ 5 là được rồi
  7 Tháng ba 2018
  Phù Dung thích bài này.
 7. Phù Dung
  Phù Dung
  Uk cảm ơn bn.^•^
  7 Tháng ba 2018
  Nhược Nhu Nhi and Genny like this.
 8. Genny
  Genny
  Tối hảo ngủ ngon bạn
  7 Tháng ba 2018
  Phù Dung thích bài này.
 9. Phù Dung
  Phù Dung
  Uk bn cx z. Ngủ ngon
  7 Tháng ba 2018
  Nhược Nhu Nhi and Genny like this.