Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vip angel

 1. Bão thời gian
  Bão thời gian
  Không, ít nghe nhạc lắm
  7 Tháng ba 2018
  Genny and Vip angel like this.
 2. Vip angel
  Vip angel
  Ừm, cứ tưởng... ..., mà onl gì sớm vậy a, mới có 3:24, ráng mà ngủ đi
  7 Tháng ba 2018
  Genny and Bão thời gian like this.
 3. Bão thời gian
  Bão thời gian
  Thức đến 3:24 mới ngủ
  8 Tháng ba 2018
  Genny and Vip angel like this.
 4. Vip angel
  Vip angel
  Hở, bệnh gì sao, ngủ trễ vậy, không tốt đâu nga~~~~
  8 Tháng ba 2018
  Genny and Bão thời gian like this.
 5. Bão thời gian
  Bão thời gian
  No, đọc truyện, xem phim hoạt hình nên mới thức khuya
  9 Tháng ba 2018
  Genny and Vip angel like this.
 6. Vip angel
  Vip angel
  Trời*té rầm*, đọc truyện cày phim, ha..Ha..Ha, ta cũng có nhưng không ngủ trễ như ngươi, ngươi biết ngủ trễ có hại lắm hok hả, =.=
  9 Tháng ba 2018
  Genny and Bão thời gian like this.
 7. Bão thời gian
  Bão thời gian
  Biết nhưng bất chấp
  9 Tháng ba 2018
 8. Vip angel
  Vip angel
  Trời,....,
  10 Tháng ba 2018
  Bão thời gian thích bài này.