Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hem, ác gì đâu vui mà
  6 Tháng ba 2018
  Chu Tử Y and Genny like this.
 2. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Änh đâu?:v
  7 Tháng ba 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Đã lưu ảnh
  7 Tháng ba 2018
  Chu Tử Y and Genny like this.
 4. Genny
  Genny
  Hức muốn coi chứ gì hức
  7 Tháng ba 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 5. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Là sao O.O?
  7 Tháng ba 2018
  Genny thích bài này.
 6. Genny
  Genny
  Ko có gì
  7 Tháng ba 2018
  Tóc Xanh thích bài này.