Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cửu Vi Tuyết Nguyệt

 1. yenle99
  yenle99
  ừ bé tối ấm nha ^^
  6 Tháng ba 2018
 2. yenle99
  yenle99
  bé làm gì đó
  6 Tháng ba 2018
 3. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  7 Tháng ba 2018
 4. yenle99
  yenle99
  bé qua đọc truyện giúp chị được không
  7 Tháng ba 2018
 5. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Dài không ss?
  8 Tháng ba 2018
 6. yenle99
  yenle99
  khoảng nghìn từ chứ mấy
  8 Tháng ba 2018
 7. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  1 chương hạ ss?
  8 Tháng ba 2018
 8. yenle99
  yenle99
  đúng vậy em:))
  8 Tháng ba 2018
 9. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  8 Tháng ba 2018
 10. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Truyện nào chị?
  8 Tháng ba 2018
 11. yenle99
 12. Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Cửu Vi Tuyết Nguyệt
  Tối em đọc.
  9 Tháng ba 2018
 13. yenle99
  yenle99
  Vậy cảm em nhé, vào góp ý giúp chị luôn nha
  9 Tháng ba 2018