Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lin Hari

 1. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Má, tao thành pet của mầy khi nào vại? -_-
  4 Tháng ba 2018
  Lin Hari thích bài này.
 2. Lin Hari
  Lin Hari
  Ahuyhuy :3 Từ bây giờ mày nhé!
  5 Tháng ba 2018
 3. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Là sao? :v
  5 Tháng ba 2018
  Lin Hari thích bài này.
 4. Lin Hari
  Lin Hari
  Éc, là từ bây giờ, mày là pet của tao. :v
  6 Tháng ba 2018
 5. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Cc. '^'
  Nếu có gì đút lót thì tao còn suy nghĩ... =))
  6 Tháng ba 2018
  Lin Hari thích bài này.
 6. Lin Hari
  Lin Hari
  :v Éc, mày là staff đó pet, tau chưa đòi tiền là may cho mày, mày muốn tao đút lót cái chi? Cái tấm thân này à?
  7 Tháng ba 2018
 7. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Hm, nếu ấy muốn đây cũng không ngại... =))))
  10 Tháng ba 2018
 8. Lin Hari
  Lin Hari
  :))) Mày có tin tao cho mày ăn dép không?
  11 Tháng ba 2018