Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đồng Dao

 1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  3 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 2. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Con đói
  3 Tháng ba 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  vậy con ngồi đi, đừng nói gì cả ~ đứng và nói chuyện cũng tốn năng lượng
  3 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 4. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Ứ ừ, con ăn bám nhà ma đây.
  3 Tháng ba 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  cứ ở đi ~ ma không nuôi cơm đâu. Ma đi học rồi
  3 Tháng ba 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 6. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Ác owo
  3 Tháng ba 2018