Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chu Tử Y

 1. Huyền băng nhi
  Huyền băng nhi
  Hêllo, ^^^
  5 Tháng ba 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 2. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Tui tên Y, 16t. Còn bạn?:')
  8 Tháng ba 2018
 3. Huyền băng nhi
  Huyền băng nhi
  Em tên... Nhi, 13 t ạ
  3 Tháng tư 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 4. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Gọi ta một tiếng chị đi!:">
  4 Tháng tư 2018
 5. Huyền băng nhi
  Huyền băng nhi
  Vâng, chị Y ^^
  4 Tháng tư 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 6. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Ngoan lắm chứ lị:)
  4 Tháng tư 2018
 7. Huyền băng nhi
  Huyền băng nhi
  Chị tối mát ạ
  4 Tháng tư 2018
 8. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Em sáng ấm.
  5 Tháng tư 2018
  Anh Minh thích bài này.
 9. Huyền băng nhi
  Huyền băng nhi
  Vâng ^Δ^
  5 Tháng tư 2018