Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mực Chiên Giòn

 1. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Xin chào
  26 Tháng hai 2018
  Mực Chiên Giòn thích bài này.
 2. Mực Chiên Giòn
  Mực Chiên Giòn
  Sáng hảo
  27 Tháng hai 2018
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 3. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Là ní hảo không phải sáng hảo
  27 Tháng hai 2018
  Mực Chiên Giòn thích bài này.
 4. Mực Chiên Giòn
  Mực Chiên Giòn
  ....ní hảo ní hảo a
  27 Tháng hai 2018
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.