Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Giang kucky
  Giang kucky
  hello cậu.^^
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 2. Giang kucky
  Giang kucky
  Cậu đổi nick bao giờ thế?mình k nhận ra là cậu luôn,tưởng ai?
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 3. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Giờ mới nhận ra tui hả
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 4. Giang kucky
  Giang kucky
  Ừa.tại cậu đổi cái tên lạ quá,mình hông có nhận ra.thấy cậu hay like nên mình cảm giác quen quen.
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 5. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Thế là vẫn còn nhớ tới tui
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 6. Giang kucky
  Giang kucky
  Ừa.vẫm nhớ mà,sao quên được bạn tốt.^^hihi
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 7. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Chơi nối chữ với tui đi
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 8. Giang kucky
  Giang kucky
  chơi ở đâu?
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 9. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Chơi ở đây luôn nè
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 10. Giang kucky
  Giang kucky
  ừa.ok.
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 11. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ra trước đuy.^^
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 12. Giang kucky
  Giang kucky
  Cậu trước đi.
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 13. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Tui trước nha
  Tinh thần
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 14. Giang kucky
  Giang kucky
  thần tài.Chơi vậy à?
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 15. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ừ.^^
  Tài năng
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 16. Giang kucky
  Giang kucky
  năng khiếu
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 17. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Khiếu nại
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 18. Giang kucky
  Giang kucky
  nại là cái gì được trời.nại hà có nghĩa gì k?
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 19. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Tui không hiểu từ đấy có nghĩa gì luôn ý
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 20. Giang kucky
  Giang kucky
  mình cũng chẳng biết.tra thử nghĩa từ đấy đi.k mình chịu.
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 21. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Rồi. Hiểu rồi.
  Tiếp nha
  Hà tĩnh
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 22. Giang kucky
  Giang kucky
  tĩnh lặng.
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 23. Hoạt Sắc Linh Hương
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 24. Giang kucky
  Giang kucky
  lẽ phải.
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 25. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Phải? Tui chịu
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 26. Giang kucky
  Giang kucky
  chịu nhanh vậy?thế cậu nhận thua à?
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 27. Hoạt Sắc Linh Hương
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 28. Giang kucky
  Giang kucky
  thế tiếp tục nhé.hạnh phúc.
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 29. Giang kucky
  Giang kucky
  đâu roài.^^
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 30. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Phúc hậu.

  Tui có việc tí
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 31. Giang kucky
  Giang kucky
  ừ.vậy tạm biệt.^^
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 32. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Tui đã trở lại rồi đây.
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 33. Giang kucky
  Giang kucky
  Cậu ăn tối chưa?mình vừa làm cái đối thoại đấy^^
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 34. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Mình vô rồi
  18 Tháng hai 2018
  Giang kucky thích bài này.
 35. Giang kucky
  Giang kucky
  Ừa.^^
  18 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.