Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Hoạt Sắc Linh Hương
  21 Tháng hai 2018
 2. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  Mama đây ^_^
  21 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 3. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Mami ăn tết vui hồng?
  21 Tháng hai 2018
 4. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  Không biết có gọi là vui không nữa. Năm nay Mama ăn tết trong sân bay luôn. Đón tết với anh chị em đồng nghiệp mà cũng phải làm việc mệt nghỉ ^_^
  21 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 5. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ui con chưa được lên máy bay
  21 Tháng hai 2018
 6. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^ đi máy bay dễ say lắm đó. Jin - kun nhắm đi được không?
  21 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 7. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Con nhất định phải đi.^^
  21 Tháng hai 2018
 8. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^, vậy thì ráng lên nhé. Mama mong Jin - kun sẽ được đi máy bay
  21 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 9. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Lúc đó Mami phải đón con nha.
  21 Tháng hai 2018
 10. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^, nếu như Jin - kun bay từ nước ngoài về thì chắc là được ^_^
  21 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 11. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Vậy Mami ở sân bay nào?
  21 Tháng hai 2018
 12. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  Mama ở sân bay quốc tế, Mama làm trong văn phòng của hãng hàng không Cathay Pacific
  22 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 13. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  *bừng bừng khí thế*
  Con sẽ tới đó
  22 Tháng hai 2018
 14. Hứa Vĩ Lai
  22 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 15. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Lúc đó Mami nhớ đón con nha.^^
  22 Tháng hai 2018
 16. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^ nếu may mắn Mama được phép đi đón khách từ hãng khác
  22 Tháng hai 2018
 17. Hoạt Sắc Linh Hương
  22 Tháng hai 2018