Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tạ Linh San

 1. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Thức đêm hå?><.
  16 Tháng hai 2018
  Tạ Linh San thích bài này.
 2. Tạ Linh San
  Tạ Linh San
  Ừ ahihi
  16 Tháng hai 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 3. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Thức đêm không tốt đâu!:3. Mon nên đi ngü sớm:)
  16 Tháng hai 2018
  Tạ Linh San thích bài này.
 4. Tạ Linh San
  Tạ Linh San
  Giao thừa mà ^^
  16 Tháng hai 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 5. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Ý Leo nói nhưxng ngày khác cơ =3=
  16 Tháng hai 2018
  Tạ Linh San thích bài này.
 6. Tạ Linh San
  Tạ Linh San
  Ừ Mon sẽ nghe lời Leo hén :3
  16 Tháng hai 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 7. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Uhm>.<
  16 Tháng hai 2018
  Tạ Linh San thích bài này.