Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi YosenNari

 1. Bạch Long
  Bạch Long
  Ơi, hỏi đi nều!
  14 Tháng hai 2018
  YosenNari thích bài này.
 2. YosenNari
  YosenNari
  Diễn đàn có cho 3 người viết chung một quyển truyện được không?
  14 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 3. Bạch Long
  Bạch Long
  Uầy 10 người còn được chứ huống chi là 3, mà ta là Xuyên ok
  14 Tháng hai 2018
  YosenNari thích bài này.
 4. YosenNari
  YosenNari
  Không Mul nữa à, à còn mục thảo luận.
  14 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 5. Bạch Long
  Bạch Long
  Tạo một mục thảo luận khác với tiêu đề [Thảo luận và góp ý] Các tác phẩm của các tác giả...
  Phần #1 điền thông tin về các tác giả!
  14 Tháng hai 2018
  YosenNari thích bài này.
 6. YosenNari
  YosenNari
  Cảm ơn a.
  14 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 7. Bạch Long
  Bạch Long
  Việc nên làm mà, có gì không hiểu về box ta quản lí cứ qua đây
  14 Tháng hai 2018
  YosenNari thích bài này.
 8. YosenNari
  YosenNari
  Cảm ơn.
  14 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.