Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mộc Lan Thảo

 1. Trần Ngọc Minh An
  14 Tháng hai 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 2. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  <3 Vote thơ đi <3 Vote cho chị Nghiên :).
  14 Tháng hai 2018
 3. Trần Ngọc Minh An
  Trần Ngọc Minh An
  Nghiên nào :v?
  14 Tháng hai 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 4. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Hừm :v Vote Ức hạnh hoa đi <3 của chị Phương Nghiên ấy.
  14 Tháng hai 2018
  Trần Ngọc Minh An thích bài này.
 5. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Tuôi với vote xong <3.
  14 Tháng hai 2018
  Trần Ngọc Minh An thích bài này.
 6. Trần Ngọc Minh An
  Trần Ngọc Minh An
  Tuôi lỡ vote mấy truyện khác rồi :3
  14 Tháng hai 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 7. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Ồ :v thôi vậy ;) tại thấy chị Nghiên viết hay quá xá ><.
  14 Tháng hai 2018
  Trần Ngọc Minh An thích bài này.