Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. SuShii
  SuShii
  Ới muội
  14 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 2. SuShii
  SuShii
  Xu gì á?
  14 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 3. Hoạt Sắc Linh Hương
  14 Tháng hai 2018
  SuShii thích bài này.
 4. SuShii
  SuShii
  He, lớn r mà vẫn có lì xì luôn: D
  14 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 5. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Với ta con vẫn nhỏ.

  Ba mẹ tỷ nói
  14 Tháng hai 2018
  SuShii thích bài này.
 6. SuShii
  SuShii
  :D tất nhiên rồi.
  14 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 7. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Thế nên tỷ vẫn nhỏ chứ. Làm gì lớn
  14 Tháng hai 2018
  SuShii thích bài này.
 8. SuShii
  SuShii
  Giờ avatar ai cũng y chang, nhìn vui quá há
  14 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 9. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Thật đặc biệt:))
  14 Tháng hai 2018
  SuShii thích bài này.