Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ồ được thôi.
  14 Tháng hai 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  A cảm ơn ca
  14 Tháng hai 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 3. Genny
  Genny
  Cơ mà hiền thật nói tiền tố cái ghi [tiền tố] muốn sỉu luôn
  14 Tháng hai 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 4. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ngây thơ hả ẳng.
  14 Tháng hai 2018
  Genny thích bài này.
 5. Genny
  Genny
  Chắc vậy
  14 Tháng hai 2018
  Dã Uyên thích bài này.