Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Little cat and laughter
  Little cat and laughter
  cô gái sương mai?
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  *lắc đầu*
  Không phải a
  13 Tháng hai 2018
  Little cat and laughter thích bài này.
 3. Little cat and laughter
  Little cat and laughter
  Ồ thế quen từ trước chưa?
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Hình như là rồi a
  13 Tháng hai 2018
  Little cat and laughter thích bài này.
 5. Little cat and laughter
  Little cat and laughter
  Ô thế ở đâu ấy nhỉ?
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Không nhớ a. Có gì làm quen lại cũng được.
  13 Tháng hai 2018
  Little cat and laughter thích bài này.
 7. Little cat and laughter
  Little cat and laughter
  Ồ đc mà, cứ gọi mk là Miêu là ok
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 8. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Gọi mình là hương là ok a.^^
  13 Tháng hai 2018
  Little cat and laughter thích bài này.
 9. Little cat and laughter
  Little cat and laughter
  Hương ngủ ngon nhé
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 10. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ukm. Miêu mơ đẹp nha.
  13 Tháng hai 2018
  Little cat and laughter thích bài này.