Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  :"< Không hay rồi, hình như bảo bối giận anh chuyện gì rồi! /chỉ xuống/
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Thấy rồi. Ca thử nghĩ lại coi mình có làm gì sai không?
  13 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 3. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Ca thề, ca đảm bảo chưa đả động gì đến bảo bối hết
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Hay ca hỏi đi.^^
  13 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 5. Vong Xuyên
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Muội thấy không ổn rồi
  13 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 7. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Ca cũng mơ hồ thấy vậy! :"<
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 8. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Bỗng dưng muội thấy nhớ bạn trai.=.=
  13 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 9. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  =] Ca chưa có người yêu!
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 10. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  ^^. Vậy là muội biết lý do rồi a
  13 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 11. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Lý do gì cơ?
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 12. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Lý do anh xtanh nổi giận.^^
  13 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 13. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Wể? Sao em biết mà anh không biết?
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 14. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Bởi vì nó là bí mật
  13 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 15. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Không thể nói cho anh sao?
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 16. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Anh tự nghĩ nha. Không ra có thể hỏi muội. Biết đâu muội nói đúng
  13 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 17. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  :"< Thật sự là nghĩ không có ra
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 18. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Muội nghĩ là chắc cả ngày hôm nay ca không qua nhà anh ý chơi nên giận đó.
  13 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 19. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  .-. Vậy là đời ca chấm dứt...
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 20. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Làm gì tới mức đó.
  13 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 21. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  :"< Ẻm là nữ vương thụ đó
  13 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 22. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ca mau chóng xin lỗi còn kịp đó.
  13 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 23. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  :"< Mong là kịp quá...
  13 Tháng hai 2018
 24. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Mong ca bình yên.^^
  13 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.