Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi YosenNari

 1. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Vâng. Ca chờ chút.
  13 Tháng hai 2018 lúc 21:49
  Genny and YosenNari like this.
 2. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Xong rồi à.
  13 Tháng hai 2018 lúc 21:50
  Genny and YosenNari like this.
 3. YosenNari
  YosenNari
  Cảm ơn đệ a, như vậy là có thể viết ngoại truyện được rồi.
  13 Tháng hai 2018 lúc 21:54
  Genny and TranThienDanMacVu like this.
 4. TranThienDanMacVu
  13 Tháng hai 2018 lúc 21:56
  Genny and YosenNari like this.