Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi YosenNari

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Vâng. Ca chờ chút.
  13 Tháng hai 2018
  Genny and YosenNari like this.
 2. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Xong rồi à.
  13 Tháng hai 2018
  Genny and YosenNari like this.
 3. YosenNari
  YosenNari
  Cảm ơn đệ a, như vậy là có thể viết ngoại truyện được rồi.
  13 Tháng hai 2018
  Genny and Dã Uyên like this.
 4. Dã Uyên
  Dã Uyên
  hì.
  13 Tháng hai 2018
  Genny and YosenNari like this.