Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi YosenNari

 1. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Vâng. Ca chờ chút.
  13 Tháng hai 2018
  Genny and YosenNari like this.
 2. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Xong rồi à.
  13 Tháng hai 2018
  Genny and YosenNari like this.
 3. YosenNari
  YosenNari
  Cảm ơn đệ a, như vậy là có thể viết ngoại truyện được rồi.
  13 Tháng hai 2018
  Genny and TranThienDanMacVu like this.
 4. TranThienDanMacVu
  13 Tháng hai 2018
  Genny and YosenNari like this.