Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi YosenNari

 1. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Đâu kia?
  13 Tháng hai 2018 lúc 21:49
  YosenNari thích bài này.
 2. YosenNari
  YosenNari
  À thôi sửa lại rồi a.
  13 Tháng hai 2018 lúc 21:55
  Vong Xuyên thích bài này.
 3. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Ok rồi nhá, nhưng mà lần sau chú ý vì không pảhi mod nào cũng qua từng pic của mem để chỉnh sửa đâu đấy!
  13 Tháng hai 2018 lúc 22:03
  YosenNari thích bài này.
 4. YosenNari
  YosenNari
  Ể, ta chỉ nhờ một lần thôi mà.
  13 Tháng hai 2018 lúc 22:10
  Vong Xuyên thích bài này.
 5. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Éc éc thì vậy ta mới nói lần sau chứ! :">
  13 Tháng hai 2018 lúc 22:12
  YosenNari thích bài này.
 6. YosenNari
  YosenNari
  What? Ngươi chưa làm mà, mà giúp đỡ thành viên gặp khó khăn không được sao?
  13 Tháng hai 2018 lúc 22:14
  Vong Xuyên thích bài này.
 7. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  =_= Ta mới chạy đi sửa cho người mà ngươi lại phủi mông như không có gì!
  13 Tháng hai 2018 lúc 22:15
  YosenNari thích bài này.
 8. YosenNari
  YosenNari
  Ơ thế không phải tiểu đệ của ta làm à? Thế cho ta xin lỗi, cảm ơn a.
  13 Tháng hai 2018 lúc 22:17
  Vong Xuyên thích bài này.
 9. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Ta đau tim quá man... cơ mà tiểu đệ là ai?
  13 Tháng hai 2018 lúc 22:18
  YosenNari thích bài này.
 10. YosenNari
  YosenNari
  Tiểu Vũ đấy.
  13 Tháng hai 2018 lúc 22:24
  Vong Xuyên thích bài này.
 11. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Đệ ta, thánh beta có tâm trong hệ vũ trụ nầy
  13 Tháng hai 2018 lúc 22:25
  YosenNari thích bài này.
 12. YosenNari
  YosenNari
  Đệ ấy tự nhận mình là thánh lầy, nhây đấy.
  13 Tháng hai 2018 lúc 22:30
  Vong Xuyên thích bài này.
 13. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Nhưng nói thật là đệ ấy đáng yêu, chỉ thua bảo bối của ta 3 phần thôi
  13 Tháng hai 2018 lúc 22:32
  YosenNari thích bài này.
 14. YosenNari
  YosenNari
  Rợn, ta đi ngủ đây, chút hại vk ck ngươi ngủ ngon.
  13 Tháng hai 2018 lúc 22:39
  Vong Xuyên thích bài này.
 15. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  :"< Em đang giận ta thì phải
  13 Tháng hai 2018 lúc 22:39
  YosenNari thích bài này.
 16. YosenNari
  YosenNari
  Dụ dỗ đi.
  14 Tháng hai 2018 lúc 07:51
  Vong Xuyên thích bài này.
 17. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  :"> Hết rồi a
  14 Tháng hai 2018 lúc 12:36
  YosenNari thích bài này.