Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi YosenNari

 1. Bạch Long
  Bạch Long
  Đâu kia?
  13 Tháng hai 2018
  YosenNari thích bài này.
 2. YosenNari
  YosenNari
  À thôi sửa lại rồi a.
  13 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 3. Bạch Long
  Bạch Long
  Ok rồi nhá, nhưng mà lần sau chú ý vì không pảhi mod nào cũng qua từng pic của mem để chỉnh sửa đâu đấy!
  13 Tháng hai 2018
  YosenNari thích bài này.
 4. YosenNari
  YosenNari
  Ể, ta chỉ nhờ một lần thôi mà.
  13 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 5. Bạch Long
  Bạch Long
  Éc éc thì vậy ta mới nói lần sau chứ! :">
  13 Tháng hai 2018
  YosenNari thích bài này.
 6. YosenNari
  YosenNari
  What? Ngươi chưa làm mà, mà giúp đỡ thành viên gặp khó khăn không được sao?
  13 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 7. Bạch Long
  Bạch Long
  =_= Ta mới chạy đi sửa cho người mà ngươi lại phủi mông như không có gì!
  13 Tháng hai 2018
  YosenNari thích bài này.
 8. YosenNari
  YosenNari
  Ơ thế không phải tiểu đệ của ta làm à? Thế cho ta xin lỗi, cảm ơn a.
  13 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 9. Bạch Long
  Bạch Long
  Ta đau tim quá man... cơ mà tiểu đệ là ai?
  13 Tháng hai 2018
  YosenNari thích bài này.
 10. YosenNari
  YosenNari
  Tiểu Vũ đấy.
  13 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 11. Bạch Long
  Bạch Long
  Đệ ta, thánh beta có tâm trong hệ vũ trụ nầy
  13 Tháng hai 2018
  YosenNari thích bài này.
 12. YosenNari
  YosenNari
  Đệ ấy tự nhận mình là thánh lầy, nhây đấy.
  13 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 13. Bạch Long
  Bạch Long
  Nhưng nói thật là đệ ấy đáng yêu, chỉ thua bảo bối của ta 3 phần thôi
  13 Tháng hai 2018
  YosenNari thích bài này.
 14. YosenNari
  YosenNari
  Rợn, ta đi ngủ đây, chút hại vk ck ngươi ngủ ngon.
  13 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 15. Bạch Long
  Bạch Long
  :"< Em đang giận ta thì phải
  13 Tháng hai 2018
  YosenNari thích bài này.
 16. YosenNari
  YosenNari
  Dụ dỗ đi.
  14 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 17. Bạch Long
  Bạch Long
  :"> Hết rồi a
  14 Tháng hai 2018
  YosenNari thích bài này.