Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mộc Lan Thảo

 1. Trần Ngọc Minh An
  Trần Ngọc Minh An
  Page nào thía :v?
  14 Tháng hai 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 2. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Page của tuôi :v tình hình là đang thiếu người đăng bài :).
  14 Tháng hai 2018
  Trần Ngọc Minh An thích bài này.
 3. Trần Ngọc Minh An
  Trần Ngọc Minh An
  Cho tuôi :3
  14 Tháng hai 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 4. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Page của tuôi hoạt động phi lợi nhuận cô nhé :v.
  14 Tháng hai 2018
  Trần Ngọc Minh An thích bài này.
 5. Trần Ngọc Minh An
  Trần Ngọc Minh An
  Thì nàm sao :v?
  14 Tháng hai 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 6. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Nói để cô biết trước :) sợ cô nản thôi :P.
  14 Tháng hai 2018
 7. Trần Ngọc Minh An
  Trần Ngọc Minh An
  Tuôi chỉ cần tiền ảo :v.
  14 Tháng hai 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 8. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  :) Cô có face hông?
  14 Tháng hai 2018
  Trần Ngọc Minh An thích bài này.
 9. Trần Ngọc Minh An
  Trần Ngọc Minh An
  Hông, tui rất tiếc :3
  14 Tháng hai 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 10. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Éc :< thế thì hông được rồi :) page tuôi ở bên face á.
  14 Tháng hai 2018
  Trần Ngọc Minh An thích bài này.
 11. Trần Ngọc Minh An
  Trần Ngọc Minh An
  Cô cứ dẫn link, tôi sẽ xem xét việc lập face :<
  14 Tháng hai 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 12. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  https://www.facebook.com/danhmoc0501/
  Các ad cũ bận bịu quá trớn nên off rồi :( giờ chỉ còn làm việc bên Có hẹn với với thanh xuân thôi nên page này vắng vẻ lắm.
  14 Tháng hai 2018
 13. Trần Ngọc Minh An
  Trần Ngọc Minh An
  Chiều nay tuôi lập :3.
  14 Tháng hai 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 14. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Ok :3 có gì mình inbox face nha <3.
  14 Tháng hai 2018