Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyệt Uyển Vi

 1. Bạch Long
  Bạch Long
  :"< Muội còn chưa có quà chúc mừng ta!
  13 Tháng hai 2018
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 2. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Quà cưới? Tỷ giàu vẫn đòi đứa nghèo nàn này seo? :<
  13 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 3. Bạch Long
  Bạch Long
  :<< Là ca, mà ta đâu có đòi, là muội khơi gợi mà
  13 Tháng hai 2018
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 4. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Ta đòi lixi mờ?
  13 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 5. Bạch Long
  Bạch Long
  Trong đám cưới chỗ ngoại ca cũng gọi là lì xì ngày cưới... hay cách khác ở nội thì gọi là tiền mừng cưới :">
  13 Tháng hai 2018
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 6. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Thế á?
  13 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 7. Bạch Long
  Bạch Long
  Ừa là thế đấy! •3•
  13 Tháng hai 2018
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.