Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyệt Uyển Vi

 1. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  :"< Muội còn chưa có quà chúc mừng ta!
  13 Tháng hai 2018 lúc 15:49
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 2. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Quà cưới? Tỷ giàu vẫn đòi đứa nghèo nàn này seo? :<
  13 Tháng hai 2018 lúc 15:50
  Vong Xuyên thích bài này.
 3. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  :<< Là ca, mà ta đâu có đòi, là muội khơi gợi mà
  13 Tháng hai 2018 lúc 15:51
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 4. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Ta đòi lixi mờ?
  13 Tháng hai 2018 lúc 15:51
  Vong Xuyên thích bài này.
 5. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Trong đám cưới chỗ ngoại ca cũng gọi là lì xì ngày cưới... hay cách khác ở nội thì gọi là tiền mừng cưới :">
  13 Tháng hai 2018 lúc 15:53
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 6. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Thế á?
  13 Tháng hai 2018 lúc 15:55
  Vong Xuyên thích bài này.
 7. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Ừa là thế đấy! •3•
  13 Tháng hai 2018 lúc 15:55
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.