Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi TranThienDanMacVu

 1. Cadie Hạ
  Cadie Hạ
  Làm gì hả em.
  13 Tháng hai 2018 lúc 11:54
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 2. Cadie Hạ
  Cadie Hạ
  Làm gì hả em.
  13 Tháng hai 2018 lúc 11:55
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 3. Cadie Hạ
  Cadie Hạ
  Sent xu chi vậy nhỏ ơi.
  13 Tháng hai 2018 lúc 13:49
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 4. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Đệ đăng ký thành lập bang hội, sent xu lì xì mọi người.
  13 Tháng hai 2018 lúc 13:51
  Cadie Hạ thích bài này.
 5. Cadie Hạ
  Cadie Hạ
  Topic đăng ký tag ta vào nha.
  13 Tháng hai 2018 lúc 13:54
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 6. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ồ, ra là vậy.
  13 Tháng hai 2018 lúc 13:54
  Cadie Hạ thích bài này.
 7. Cadie Hạ
  13 Tháng hai 2018 lúc 13:56
  TranThienDanMacVu thích bài này.