Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tuyết Linh Đan

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hụ hụ nhà tao banh thông báo rồi
  13 Tháng hai 2018
  Genny thích bài này.
 2. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Kệ mẹ mày I don't care, ai bảo làm rầm rộ.
  13 Tháng hai 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ha ha quà cưới tao đâu
  13 Tháng hai 2018
  Genny thích bài này.
 4. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Có cái loz nè.
  13 Tháng hai 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 5. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Dơ ra
  13 Tháng hai 2018
  Genny thích bài này.
 6. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Mày muốn loz gì loz thịt hay loz nhựa.
  13 Tháng hai 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 7. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hàng thiệt đi =))
  Dọn nhà xong chưa
  13 Tháng hai 2018
  Genny thích bài này.
 8. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Xong rồi mãi tới 2 giờ sáng tao mới dọn xong. Muốn tắt thở ngay.
  13 Tháng hai 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 9. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Trễ thế, tao bị má tao sai vặt ngu luôn đây nè
  13 Tháng hai 2018
  Genny thích bài này.
 10. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Mẹ nó dọn cho xong để hôm nay còn đi ăn cúng ở nhà bác tao, mai là nhà nội tao mốt nhà ngoai, lamf éo gì có time
  13 Tháng hai 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 11. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ăn cúng ngập mặt
  13 Tháng hai 2018
  Genny thích bài này.
 12. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Ăn tới mùng 5 tết khỏi nấu cơm mà.
  13 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh and Genny like this.
 13. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Khỏe
  13 Tháng hai 2018
 14. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Ê mày lúc tối tao mơ tao là kẻ sát nhân.
  13 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 15. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Phụt, mầy mơ giết ai
  13 Tháng hai 2018
 16. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Tao mơ tao giết chết một người đàn ông, sau đó tao còn cắt nhỏ tay chân rồi đem chôn nữa. Tao còn giúp 1 tên giết người thoát cảnh sát.
  13 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 17. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Sông ác quá nên đêm mơ thấy mình giết người chứ gì
  13 Tháng hai 2018
 18. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Mẹ nó chân thật vcl. Nhất là cái cảnh giúp thoát cảnh sát ý, thề cứ như là tội phạm.
  13 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 19. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Tao nói này hay mầy đọc truyện tội phạm nhiều quá không
  13 Tháng hai 2018
 20. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Không dạo này tao toàn xem ngôn tình thôi.
  13 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 21. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Thế mà mơ giết người mới ghê
  13 Tháng hai 2018
 22. Tuyết Linh Đan
  13 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.