Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên

 1. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Ha ha, cũng vặn óc suy nghĩ lắm cơ. :))
  13 Tháng hai 2018 lúc 07:59
 2. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  :") Nữ 9 đi chơi quỷ môn quan lâu quá cơ ca à
  13 Tháng hai 2018 lúc 08:23
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 3. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Chắc qua chương sau là gặp nữ chính ấy mà. Quậy tưng cái quỷ giới nên không biết chém kiểu gì nữa đây. ha ha
  13 Tháng hai 2018 lúc 08:43
 4. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  =} Bá với truyện của ca... lưu ý của ca ghi có vẻ có đoạn sợ cơ mà càng đọc lại càng max cười
  13 Tháng hai 2018 lúc 08:45
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 5. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Truyện bựa nên cái lưu ý cũng phải bựa chứ đệ. Thực ra thì... ca chỉ thấy đoạn đoạn nữ quỷ đầu tiên với đoạn cô xác ướp đánh nhau là có phần hơi âm u thôi, còn bao nhiêu là bựa hết. Ây... quá thành công. Ahihi
  13 Tháng hai 2018 lúc 08:47
 6. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  :"> Thành công chiếm được hảo cảm của đệ với bộ truyện của ca
  13 Tháng hai 2018 lúc 09:14
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 7. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Ha ha, đa tạ, đa tạ.
  13 Tháng hai 2018 lúc 09:18