Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên Bỉ Ngạn

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  "ôm" nàng cũng mau cưới đi
  12 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 2. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  thôi, đám cưới mệt lắm, vầy tốt hơn
  12 Tháng hai 2018
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Không tính cho nàng ta một danh phận à
  12 Tháng hai 2018
 4. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  một thời gian nữa đã
  12 Tháng hai 2018