Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu Mon Mon

 1. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Ca nghe. :))
  11 Tháng hai 2018
 2. Tiểu Mon Mon
  Tiểu Mon Mon
  Ca chuẩn bị quà cưới chưa?
  11 Tháng hai 2018
 3. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Ca đã chuẩn bị nguyên cái rạp cưới. Ha ha
  11 Tháng hai 2018
 4. Tiểu Mon Mon
  Tiểu Mon Mon
  == ta ko biết tặng gì đây nà... hay lại đi phong bì đây
  11 Tháng hai 2018
 5. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Ha ha, cũng được. L))
  11 Tháng hai 2018
 6. Tiểu Mon Mon
  Tiểu Mon Mon
  :) ta chán rồi! Ca bày trò đi
  12 Tháng hai 2018
 7. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Chán thì coi truyện của ca cho bớt chán. Ahihi
  12 Tháng hai 2018
 8. Tiểu Mon Mon
  12 Tháng hai 2018