Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tạ Linh San

 1. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ca nghe. :))
  11 Tháng hai 2018
 2. Tạ Linh San
  Tạ Linh San
  Ca chuẩn bị quà cưới chưa?
  11 Tháng hai 2018
 3. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ca đã chuẩn bị nguyên cái rạp cưới. Ha ha
  11 Tháng hai 2018
 4. Tạ Linh San
  Tạ Linh San
  == ta ko biết tặng gì đây nà... hay lại đi phong bì đây
  11 Tháng hai 2018
 5. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ha ha, cũng được. L))
  11 Tháng hai 2018
 6. Tạ Linh San
  Tạ Linh San
  :) ta chán rồi! Ca bày trò đi
  12 Tháng hai 2018
 7. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Chán thì coi truyện của ca cho bớt chán. Ahihi
  12 Tháng hai 2018
 8. Tạ Linh San
  Tạ Linh San
  Ờ...
  12 Tháng hai 2018