Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyệt Uyển Vi

 1. Đỗ Tiến Đô
  Đỗ Tiến Đô
  Cán bộ biết em qua phương tiện nào
  11 Tháng hai 2018
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 2. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Ở đây nè :v
  11 Tháng hai 2018
 3. Đỗ Tiến Đô
  Đỗ Tiến Đô
  Em chưa làm biết cán bộ mà cán bộ đố em?
  11 Tháng hai 2018
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 4. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Cán bộ gì ở đây. Thật ra tuôi còn chưa biết tên man. •_•
  11 Tháng hai 2018
  Đỗ Tiến Đô thích bài này.
 5. Đỗ Tiến Đô
  Đỗ Tiến Đô
  vậy còn đố
  11 Tháng hai 2018
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 6. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Cho zoi. Tuôi @Yuu Aki. Cho hỏi chú tên gì?
  11 Tháng hai 2018
  Đỗ Tiến Đô thích bài này.
 7. Đỗ Tiến Đô
  11 Tháng hai 2018
 8. Đỗ Tiến Đô
  Đỗ Tiến Đô
  Dùng hai tk k bị ban à
  11 Tháng hai 2018
 9. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Không, cái kia là bỏ rồi, hôm nay mới nhớ ra nên vào xem có gì không xong out lun.
  11 Tháng hai 2018
  Đỗ Tiến Đô thích bài này.
 10. Đỗ Tiến Đô
  Đỗ Tiến Đô
  bạn có tham gia group truyeejn nào k
  11 Tháng hai 2018
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 11. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Có. Nhiều lắm 0v0
  12 Tháng hai 2018
 12. Đỗ Tiến Đô
  Đỗ Tiến Đô
  4rum im ắng nhề
  12 Tháng hai 2018
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 13. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Im đau. Thấy bình thường
  12 Tháng hai 2018
 14. Đỗ Tiến Đô
  12 Tháng hai 2018
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.