Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lord

 1. Nam Giang James Dylan
  Nam Giang James Dylan
  chào muội, vẫn khỏe chứ? chuẩn bị Tết gì chưa?
  11 Tháng hai 2018
  Genny and Lord like this.
 2. Lord
  Lord
  Muội khỏe a. Chưa chuẩn bị gì sất °^°
  11 Tháng hai 2018
  Genny and Nam Giang James Dylan like this.
 3. Nam Giang James Dylan
  Nam Giang James Dylan
  huynh cũng vậy, như mọi ngày,hihi.
  11 Tháng hai 2018
  Genny and Lord like this.
 4. Lord
  Lord
  Haizzz
  11 Tháng hai 2018
  Genny and Nam Giang James Dylan like this.
 5. Lord
  Lord
  Muội thấy nằm nay chán chán kỉu gì ấy...
  11 Tháng hai 2018
  Genny and Nam Giang James Dylan like this.
 6. Nam Giang James Dylan
  Nam Giang James Dylan
  hihi, muội lo mà kiếm người yêu thì sẽ u thôi, một mình thì hay thấy chán à.
  11 Tháng hai 2018
  Genny and Lord like this.
 7. Lord
  Lord
  11 Tháng hai 2018
  Genny and Nam Giang James Dylan like this.
 8. Nam Giang James Dylan
  Nam Giang James Dylan
  à, vậy là buồn tình, haha, thôi, huynh không can dự nhé. haha.
  11 Tháng hai 2018
  Genny and Lord like this.
 9. Nam Giang James Dylan
  Nam Giang James Dylan
  Mà vui hay buồn là do muội lựa chọn, vì sao, vì buồn liệu có giải quyết được điều gì.
  11 Tháng hai 2018
  Genny and Lord like this.
 10. Lord
  Lord
  Chả giải quyết được gì nhưng buồn
  12 Tháng hai 2018
  Genny and Nam Giang James Dylan like this.