Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi cô gái sương mai

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ca đây
  11 Tháng hai 2018
  cô gái sương mai thích bài này.
 2. cô gái sương mai
  cô gái sương mai
  giận em không ???
  12 Tháng hai 2018
  yenle99 and Tóc Xanh like this.
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hết giận rồi
  12 Tháng hai 2018
  cô gái sương mai and yenle99 like this.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  12 Tháng hai 2018
  cô gái sương mai and yenle99 like this.