Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Bồ anh
  11 Tháng hai 2018
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Không thể tin nổi
  11 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Sao lại không
  11 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  E cũng không bít. Chỉ là linh cảm thui.
  11 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 5. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hi hi mai anh đám cưới
  11 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Nhanh thế. Giờ kiếm quà ở đâu ta.
  11 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 7. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hi hi mai lận mà
  11 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 8. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Muội đi cướp vậy.
  11 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 9. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ấy bình tĩnh làm gì mà phải cướp chứ
  11 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 10. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Vậy trộm. :)). Ahihi
  11 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 11. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Sặc, đừng trộm nhà anh
  11 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 12. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Trời. Phải bắt đầu từ đây chứ
  11 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 13. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  11 Tháng hai 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 14. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  ? Niệm phật?
  11 Tháng hai 2018
 15. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Muội cũng có giải?
  11 Tháng hai 2018