Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lạc Trần Giang

 1. Đông Phương Úc Khanh
  Đông Phương Úc Khanh
  Khụ... có cần nhấn mạnh hai chữ "lần 6" không em yêu?
  10 Tháng hai 2018
  Lạc Trần Giang and Tóc Xanh like this.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Có a
  10 Tháng hai 2018
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 3. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  hình như em nhớ nhầm rồi anh yêu, lần năm thôi. bé nguyệt em pr giúp chị nha
  10 Tháng hai 2018
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  ==" hửm
  10 Tháng hai 2018
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 5. Đông Phương Úc Khanh
  10 Tháng hai 2018
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hai người các người đúng là loạn
  10 Tháng hai 2018
 7. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  chứ không cũng chẳng được xem là cặp đẹp nhất
  10 Tháng hai 2018
  Đông Phương Úc Khanh thích bài này.
 8. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  cuối cùng cũng về rồi! Tẩu TvT
  10 Tháng hai 2018
 9. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  ca tổ chức sáng hay tối vậy?
  13 Tháng hai 2018
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 10. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  cả ngày nha, mà hôm nay ca đuối quá.
  13 Tháng hai 2018
  Hứa Ngạn thích bài này.
 11. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  ok ca
  13 Tháng hai 2018
  Lạc Trần Giang thích bài này.