Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bạch Long

 1. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Nhớ mà. Mul tỷ chớ ai
  10 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 2. Bạch Long
  Bạch Long
  Là ca mà... .-. ... ta là ca nhoa! Cơ mà muội thích gọi thía nều cũng được
  10 Tháng hai 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 3. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  °.° ồ, z là ca vs xanh ca sắp cưới
  10 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 4. Bạch Long
  Bạch Long
  Đúng vại a, cơ mà chưa biết ngày nào! ^_^
  10 Tháng hai 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 5. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Tổ chức nhanh nhanh để muội còn hóng nữa
  10 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 6. Bạch Long
  Bạch Long
  Còn để xem bảo bối của ca nữa xem ẻm rảnh bừa nào a
  11 Tháng hai 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 7. Diva Điệp Tử
  11 Tháng hai 2018
  Bạch Long thích bài này.
 8. Bạch Long