Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên

 1. ~ Ma ám ~
  ~ Ma ám ~
  Nhớ mà. Mul tỷ chớ ai
  10 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 2. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Là ca mà... .-. ... ta là ca nhoa! Cơ mà muội thích gọi thía nều cũng được
  10 Tháng hai 2018
  ~ Ma ám ~ thích bài này.
 3. ~ Ma ám ~
  ~ Ma ám ~
  °.° ồ, z là ca vs xanh ca sắp cưới
  10 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 4. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Đúng vại a, cơ mà chưa biết ngày nào! ^_^
  10 Tháng hai 2018
  ~ Ma ám ~ thích bài này.
 5. ~ Ma ám ~
  ~ Ma ám ~
  Tổ chức nhanh nhanh để muội còn hóng nữa
  10 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 6. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Còn để xem bảo bối của ca nữa xem ẻm rảnh bừa nào a
  11 Tháng hai 2018
  ~ Ma ám ~ thích bài này.
 7. ~ Ma ám ~
  ~ Ma ám ~
  ._.!
  11 Tháng hai 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 8. Vong Xuyên