Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khánh Diệp

 1. Cadie Hạ
  Cadie Hạ
  Không tiếp khách nha. =))
  11 Tháng hai 2018
  Khánh Diệp thích bài này.
 2. Khánh Diệp
  Khánh Diệp
  -_- Gia "ki bo"
  11 Tháng hai 2018
  Cadie Hạ thích bài này.
 3. Cadie Hạ
  Cadie Hạ
  Già quyến zũ. =))
  13 Tháng hai 2018 lúc 11:39
 4. Khánh Diệp
  Khánh Diệp
  Gia ki bo
  Ứ thèm chơi với gia nữa /nghỉ chơi 15 phút/
  13 Tháng hai 2018 lúc 11:43
  Cadie Hạ thích bài này.
 5. Cadie Hạ
  Cadie Hạ
  Hơn 15 phút rồi a.
  13 Tháng hai 2018 lúc 13:52