Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Mạt Du
  Mạt Du
  /Lườm/ Êy, ta là gơ à nha, ta ghét con troai lém nên đừng nhầm nha.
  6 Tháng hai 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  Muội có từ nào là /huynh hay ca/ đâu??
  6 Tháng hai 2018
 3. Mạt Du
  Mạt Du
  Từ "a"
  Ý Ny là "chào a" đúng không? -_- Làm tui đọc nhầm hà.
  6 Tháng hai 2018
  Genny thích bài này.
 4. Genny
  Genny
  Đúng ìu tỷ tỷ
  6 Tháng hai 2018
  Mạt Du thích bài này.
 5. Mạt Du
  Mạt Du
  Ta bằng tuổi nàng mà..
  7 Tháng hai 2018