Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Bỉ Ngạn Đỏ
  5 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Lâu lắm không qua thăm còn nhớ anh không?
  5 Tháng hai 2018
 3. Bỉ Ngạn Đỏ
  Bỉ Ngạn Đỏ
  Nhớ nhớ ><
  5 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Tưởng em quên anh rồi chứ
  5 Tháng hai 2018
  Bỉ Ngạn Đỏ thích bài này.
 5. Bỉ Ngạn Đỏ
  Bỉ Ngạn Đỏ
  Khè! kkk
  5 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  5 Tháng hai 2018
 7. Bỉ Ngạn Đỏ
  5 Tháng hai 2018
  Tóc Xanh thích bài này.