Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Uhm. Chả còn cách nào. Diễn đàn mình onl quá ít.
  3 Tháng hai 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Mấy bài thơ chả có bài nào vừa lòng tui còn cô
  3 Tháng hai 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 3. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Thu cũng vậy. Nếu tình trạng này thì giải thơ chỉ giới hạn trong giải khuyến khích.
  3 Tháng hai 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Đúng vậy
  3 Tháng hai 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 5. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Xanh xem mấy bài bên truyện ngắn chưa. Thấy bài nào ổn k.
  3 Tháng hai 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Xanh xem được 3 bài có vẻ điều ôn nhưng xanh chưa thấy bài nào đáng giải nhất
  3 Tháng hai 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 7. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Giải nhất hay k phải xem kết quả chấm điểm đã.
  3 Tháng hai 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 8. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cũng đúng xanh cảm thấy vậy nhưng người khác sẽ có cảm nhận khác
  3 Tháng hai 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 9. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Tranh thủ vài hôm tổng hợp rồi lập mục vote.
  3 Tháng hai 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.