Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Quá hoành tráng. ^^
  2 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cả một lâu đài
  2 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 3. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ha ha, đừng ném mấy lão già như ca vào tẩm cung là được. :))
  2 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Tẩm cung của đệ chỉ có một người thôi, chứ ca đệ ném vào tẩm cung làm gì
  2 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 5. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  À, cái chỗ cho mấy người già neo đơn như ca bị ném vào gọi là gì nhỉ. :))
  2 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Viện dưỡng lão a
  2 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 7. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Chúng ta đang trong lâu đài, viện dưỡng lão đâu ra chớ. =_=
  2 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 8. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cấm cung
  2 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 9. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ầy... thôi bỏ vấn đề đó qua một bên đi. À mà ca hoàn thành sứ mệnh cho tộc rồi nhá. Muahaha
  2 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 10. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Đệ chợt nhớ lâu đài làm gì có chỗ nào cho người già, dù có già vẫn sống được trong lâu đài mà
  2 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 11. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ầy... ca nhớ có mà nhể. :D
  2 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 12. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Làm gì có
  2 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 13. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Chắc ca già rồi nhớ nhầm rầu. Ahihi
  2 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 14. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Đệ tuần sau phải đi học tăng tiếc nữa, chán
  2 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 15. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Học, là sứ mệnh cao cả. Tăng tiết, cũng chỉ như đi học thêm thôi. Đến một lúc nào đó, như ca bây giờ chẳng hạn. Buồn buồn sẽ ngồi nhớ tới lúc còn đi học. :))
  2 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 16. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Đệ bị lạc rồi thông báo xin lỗi ca, ca làm chủ hôn giúp đệ được không
  7 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 17. Tóc Xanh
  7 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 18. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Chủ hôn? Hôm nào vậy. :))
  7 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 19. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Để đệ xem rồi báo ca sau nha
  8 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 20. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ok, ca đợi. ^^
  8 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn thích bài này.
 21. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nhìn hai vợ chồng các huynh thật nhàn hạ
  8 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 22. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ha ha, dân ẩn cư vốn nhàn hạ thế mà. :P
  8 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 23. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Bọn đệ cả tuần chưa nhắn được một tin ra hồn
  9 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 24. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Người nổi tiếng có khác ta ơi. Quá bận rầu. ^^
  9 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 25. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nỗi tiếng gì chứ, chung quy là bận chuyện trường lớp thôi
  9 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 26. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Đáng lẽ giờ nghĩ tết rồi mới đúng chớ. @@
  9 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 27. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hết ngày mai lận á
  9 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 28. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  À, nghĩ cũng trễ qua nhỉ.
  9 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 29. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Còn lao động tình nguyện nữa mà
  9 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 30. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ầy... Ráng thêm ngày nữa chứ nhiu đâu. ^^
  10 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 31. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Đệ lạc trồi rồi ca
  10 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 32. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Hở? Sao lạc trôi
  10 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 33. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hôm nay đệ cũng bận
  11 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 34. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Sặc... Không còn gì để nói. :V
  11 Tháng hai 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 35. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ọ.Ọ
  11 Tháng hai 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.