Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tuyết Linh Đan

 1. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Ok nè :3.
  1 Tháng hai 2018
  Genny and Tuyết Linh Đan like this.
 2. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Hình như mod có chế độ tự sửa bài mà phải không? Cô chèn vào thẻ hộ toy đi :v
  1 Tháng hai 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 3. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Tuôi sửa xong rồi :3 cô vào xem thử coi có vấn đề dùy không nhé :v.
  1 Tháng hai 2018
  Genny and Tuyết Linh Đan like this.
 4. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Nó trở lại như cũ nữa rồi.
  1 Tháng hai 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 5. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Rồi đó cô :v xem lại đuy <3.
  1 Tháng hai 2018
  Genny and Tuyết Linh Đan like this.
 6. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Cô chuyển cmt của cô vào bên thảo luận hộ toy cho đẹp mắt nha. :v
  1 Tháng hai 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 7. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Ok nè :3.
  1 Tháng hai 2018
  Genny and Tuyết Linh Đan like this.
 8. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Cay, có cái thẻ Spoiler mà toy ngồi mần nửa ngày nó vẫn lỗi. :v
  1 Tháng hai 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 9. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Tuôi phải cut rồi paste lại cả 2 lần mới được :'(.
  1 Tháng hai 2018
  Genny and Tuyết Linh Đan like this.
 10. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Ối giồi ơi, cái số không có duyên viết truyện.
  1 Tháng hai 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 11. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  :3 Không có duyên gì dou cô :3 lâu lâu tuôi cũng bị lỗi y vậy á :).
  1 Tháng hai 2018
  Genny and Tuyết Linh Đan like this.
 12. Tuyết Linh Đan
  1 Tháng hai 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.