Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. SuShii
  SuShii
  Sao thế em?
  31 Tháng một 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  Tỉ giúp em chỉnh sửa truyện giùm mấy bạn nha đợi xíu để em cho tỉ vào nhóm
  31 Tháng một 2018
  SuShii thích bài này.
 3. SuShii
  SuShii
  Ok em, tỷ cũng đang rảnh!!!
  31 Tháng một 2018
  Genny thích bài này.
 4. SuShii
  SuShii
  Mà... nhóm gì vậy em? Trước giờ tỷ chẳng tham gia nhóm gì hết nên cũng không rành lắm @@
  31 Tháng một 2018
  Genny thích bài này.
 5. Genny
  Genny
  Tỷ qua đây nha em nghi tên tỷ hoài không ra
  31 Tháng một 2018
  SuShii thích bài này.
 6. Genny
 7. SuShii
  SuShii
  Lỗi em ơi
  31 Tháng một 2018
  Genny thích bài này.
 8. Genny
  Genny
  Là sao tỷ
  31 Tháng một 2018
  SuShii thích bài này.
 9. SuShii
  SuShii
  Link gì em đưa tỷ vô không được
  31 Tháng một 2018
  Genny thích bài này.
 10. Genny
  Genny
  31 Tháng một 2018
  SuShii thích bài này.
 11. SuShii
  SuShii
  Trong phần đối thoại ak em, tỷ vô không được @@
  31 Tháng một 2018
  Genny thích bài này.
 12. SuShii
  SuShii
  Em phải mời tỷ vào cơ
  31 Tháng một 2018
  Genny thích bài này.
 13. Genny
  Genny
  Em có làm mà không thấy nó hiện lên cái chữ màu xanh
  31 Tháng một 2018
  SuShii thích bài này.
 14. SuShii
  SuShii
  Kì vậy ta.
  31 Tháng một 2018
  Genny thích bài này.
 15. Genny
  Genny
  @ShuShii, @ ShuShii
  31 Tháng một 2018
  SuShii thích bài này.
 16. SuShii
  SuShii
  dư "h" em ơi
  31 Tháng một 2018
  Genny thích bài này.
 17. Genny
  Genny
  Ầy tại mắt kém /bắt than lên hỏi ông trời, tại sau ông nỡ cho con già sớm/
  31 Tháng một 2018
  SuShii thích bài này.
 18. SuShii
  SuShii
  hè, nghi lắm mak
  31 Tháng một 2018
  Genny thích bài này.
 19. Genny
  Genny
  ?? Ầy em chuẩn 14 tuổi đó
  31 Tháng một 2018
  SuShii thích bài này.
 20. SuShii
  SuShii
  Tỷ nghi cái vụ tên sai ý ^^
  31 Tháng một 2018
  Genny thích bài này.
 21. Genny
  Genny
  ??
  31 Tháng một 2018
  SuShii thích bài này.
 22. SuShii
  SuShii
  em xem tag được chưa
  31 Tháng một 2018
  Genny thích bài này.
 23. Genny
  Genny
  Dạ rồi hì xin lỗi tỷ vụ hồi nảy dạo hai con mắt dùng để ngắm mây rồi thì phải còn hồn trôi theo gió rồi
  31 Tháng một 2018
  SuShii thích bài này.
 24. SuShii
  SuShii
  ko sao, Tết rồi em. mơ mộng một chút vẫn tốt. :v mình trẻ mình có quyền mà
  31 Tháng một 2018
  Genny thích bài này.
 25. Genny
  Genny
  Dạ tỷ
  31 Tháng một 2018
  SuShii thích bài này.