Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đồng Dao

  1. Lạc Mỹ Xuyên Thu
    28 Tháng một 2018
    Genny, Chỉ là Tôi and Đồng Dao like this.
  2. Đồng Dao
    Đồng Dao
    Phiền chị quá, em thành thật xin lỗi
    28 Tháng một 2018
  3. Lạc Mỹ Xuyên Thu
    Lạc Mỹ Xuyên Thu
    Không có gì. Chị sửa rồi nhé.
    28 Tháng một 2018
    Genny, Chỉ là Tôi and Đồng Dao like this.
  4. Đồng Dao
    Đồng Dao
    Cảm ơn chị
    28 Tháng một 2018
    Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.